آرگا
 • کد خبر: 5310
  تعداد بازدید : 262 بازدید
  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد, ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۷
  تعداد نظرات: ۰ نظر
    

  آزمون تست هوش جدید برای افراد با ضریب هوشی متفاوت

  تست هوش جدید برای افرادی که با ضریب هوشی متفاوت بسیار هیجان انگیز و لذت بخش است.

  برای بررسی IQ افراد از تست هوش جدید می توان استفاده کرد و میزان ضریب هوشی آنان را سنجید. ضریب هوشی افراد متفاوت است که بخشی از آن ارثی و بخش دیگر اکتسابی است.

  تست هوش جدید

  با این تست هوش جدید ، می توانید ضریب هوشی خود را بالا ببرید و تقویت کنید. برای هر تست هوش بعد از خواندن آن، فقط پنج ثانیه وقت دارید.

  تست هوش جدید

  ۱ – در بزرگراهی دو خودرو از یک نقطه مشخص و واحد در خلاف جهت هم و هم زمان شروع به حرکت می کنند. هر خوردو پس از ۳ مایل حرکت به سمت چپ می پیچد و ۴ مایل دیگر حرکت می کنند، چه فاصله ای میان خودرو ها می باشد؟

  الف) ۱۴

  ب) ۱۰

  ج) ۷

  د) ۶

  ه) ۵

  ۲ – علم جانور شناسی برای شناخت فیل است و همینطور علم زیست شناسی برای شناخت … .

  الف) رز

  ب) ماشین

  ج) انسان

  د) موش

  ۳ – مجموع دو عدد ۸۰ می باشد، که یک عدد ۵ واحد از عدد دیگر بزرگتر است. عدد بزرگتر چه عددی است؟

  الف) ۸۰

  ب) ۴۵.۵

  ج) ۴۲.۵

  د) ۴۰

  ۴ – یک خانواده شامل پدر و مادر و فرزندان می باشد. در این خانواده هر پسر ۲ برادر و هر دختر یک خواهر دارد. این خانواده چند نفره است؟

  الف) ۷

  ب) ۸

  ج) ۵

  د) ۶

  ۵ – چند عدد میان ۱۰۰ و ۳۰۰ وجود دارند که با ۲ شروع می شوند و یا با ۲ ختم می شوند؟

  حتما بخوانید:  سوالات هوش جالب برای تست میزان ضریب آی کیو

  الف) ۱۲۰

  ب) ۱۱۰

  ج) ۱۰۰

  د) ۴۰

  ه) ۲۰

  ۶ – روز بیست و یکم ماه روز دوشنبه است. اولین روز این ماه چند شنبه است؟

  الف) شنبه

  ب) یکشنبه

  ج) دوشنبه

  د) سه شنبه

  ه) پنج شنبه

  ز) جمعه

  ۷ – دو نقطه یک خط را تعریف می کند و سه نقطه ….. تعریف می کند.

  الف) کلمه

  ب) صفحه

  ج) ماشین

  د) دریاچه

  ۸ – A 6 B 4 C 9 D عدد یا حرف بعدی چیست؟

  الف) ۷

  ب) E

  ج) ۵

  د) ۱۰

  ۹ – سن علی به ۵ و ۷ بخش پذیر می باشد. و مجموع دو رقم سنش مساوی ۸ است. علی چند سال دارد؟

  الف) ۴۵

  ب) ۳۰

  ج) ۷۰

  د) ۳۵

  ۱۰ – سه میله ی چوبی داریم که طول هرکدام ۱۳۵ سانتی متر است.  می خواهیم این ها را به قطعات ۴۵ سانتی متری ببریم، چند برش باید انجام بدهیم؟

  الف) ۸

  ب) ۹

  ج) ۳

  د) ۶

  .

  .

  .

  .

  .

  جواب های صحیح تست هوش بدین صورت است؟

  تست ۱ >> گزینه ه

   تست ۲ >> گزینه الف

  تست۳ >> گزینه ج

  تست ۴ >> گزینه الف

  تست ۵ >> گزینه ه

  تست ۶ >> گزینه د

  تست ۷ >> گزینه ب

  تست ۸ >> گزینه الف

  تست ۹ >> گزینه د

  تست ۱۰ >> گزینه د

  توجه کنید که تست هوش باید کاملا علمی باشد وگرنه ارزش چندانی برای شما نخواهد داشت. امیدواریم نهایت استفاده و لذت را از این تست هوش جدید برده باشید.

  منبع : آرگا

  برچسب ها :