تست هوش جدید برای افرادی که با ضریب هوشی متفاوت بسیار هیجان انگیز و لذت بخش است.

برای بررسی IQ افراد از تست هوش جدید می توان استفاده کرد و میزان ضریب هوشی آنان را سنجید. ضریب هوشی افراد متفاوت است که بخشی از آن ارثی و بخش دیگر اکتسابی است.

تست هوش جدید

با این تست هوش جدید ، می توانید ضریب هوشی خود را بالا ببرید و تقویت کنید. برای هر تست هوش بعد از خواندن آن، فقط پنج ثانیه وقت دارید.

تست هوش جدید

۱ – در بزرگراهی دو خودرو از یک نقطه مشخص و واحد در خلاف جهت هم و هم زمان شروع به حرکت می کنند. هر خوردو پس از ۳ مایل حرکت به سمت چپ می پیچد و ۴ مایل دیگر حرکت می کنند، چه فاصله ای میان خودرو ها می باشد؟

الف) ۱۴

ب) ۱۰

ج) ۷

د) ۶

ه) ۵

۲ – علم جانور شناسی برای شناخت فیل است و همینطور علم زیست شناسی برای شناخت … .

الف) رز

ب) ماشین

ج) انسان

د) موش

۳ – مجموع دو عدد ۸۰ می باشد، که یک عدد ۵ واحد از عدد دیگر بزرگتر است. عدد بزرگتر چه عددی است؟

الف) ۸۰

ب) ۴۵.۵

ج) ۴۲.۵

د) ۴۰

۴ – یک خانواده شامل پدر و مادر و فرزندان می باشد. در این خانواده هر پسر ۲ برادر و هر دختر یک خواهر دارد. این خانواده چند نفره است؟

الف) ۷

ب) ۸

ج) ۵

د) ۶

۵ – چند عدد میان ۱۰۰ و ۳۰۰ وجود دارند که با ۲ شروع می شوند و یا با ۲ ختم می شوند؟

حتما بخوانید:  تست هوش تصویری جدید و جالب با جواب

الف) ۱۲۰

ب) ۱۱۰

ج) ۱۰۰

د) ۴۰

ه) ۲۰

۶ – روز بیست و یکم ماه روز دوشنبه است. اولین روز این ماه چند شنبه است؟

الف) شنبه

ب) یکشنبه

ج) دوشنبه

د) سه شنبه

ه) پنج شنبه

ز) جمعه

۷ – دو نقطه یک خط را تعریف می کند و سه نقطه ….. تعریف می کند.

الف) کلمه

ب) صفحه

ج) ماشین

د) دریاچه

۸ – A 6 B 4 C 9 D عدد یا حرف بعدی چیست؟

الف) ۷

ب) E

ج) ۵

د) ۱۰

۹ – سن علی به ۵ و ۷ بخش پذیر می باشد. و مجموع دو رقم سنش مساوی ۸ است. علی چند سال دارد؟

الف) ۴۵

ب) ۳۰

ج) ۷۰

د) ۳۵

۱۰ – سه میله ی چوبی داریم که طول هرکدام ۱۳۵ سانتی متر است.  می خواهیم این ها را به قطعات ۴۵ سانتی متری ببریم، چند برش باید انجام بدهیم؟

الف) ۸

ب) ۹

ج) ۳

د) ۶

.

.

.

.

.

جواب های صحیح تست هوش بدین صورت است؟

تست ۱ >> گزینه ه

 تست ۲ >> گزینه الف

تست۳ >> گزینه ج

تست ۴ >> گزینه الف

تست ۵ >> گزینه ه

تست ۶ >> گزینه د

تست ۷ >> گزینه ب

تست ۸ >> گزینه الف

تست ۹ >> گزینه د

تست ۱۰ >> گزینه د

توجه کنید که تست هوش باید کاملا علمی باشد وگرنه ارزش چندانی برای شما نخواهد داشت. امیدواریم نهایت استفاده و لذت را از این تست هوش جدید برده باشید.

بارگذاری بیشتر در تست روانشناسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

سوالات هوش جالب برای تست میزان ضریب آی کیو

مجموعه ایی جدید و متنوع از سوالات هوش جالب و جذاب را به همراه جواب های کامل در این مقاله ا…